Nordtal - namnkonsult, varumärkeskonsult, språkkonsult

Nordtal hjälper till med varjehanda språkliga varumärkesfrågor och andra uppdrag som har med språklig marknadskommunikation att göra på väldigt många språk. Nordtal drivs av huvudägaren Jussi Karlgren med språkliga och språkteknologiska uppdrag sedan 1995.